Clans of Busoga

Clans of Busoga / Ebika bya Busoga ne Miziro Gyabyo.

CLANS OF BUSOGA

 

1.   Abaise Babiito

Omuziro:              Mpala

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:    Kitanda, Namusaabi, Kantono, Kadeye, Were

Omubala:

2.   Abaise Bachwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Muchwa – Namuchwa

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

3.   Abaise Baghoya

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mughoya, Namughoya

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

4.   Abaise Baigwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Waigonda, Naigonda

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

5.   Abaise Balaluka

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

6.   Abaise Banda

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Banda – Nabanda

Enkuni:                Kisawo

Ensibuko:             Luuka, Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

7.   Abaise Bazira

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

8.   Abaise Buka

Omuziro:              Nkobyokobyo

Abaigha baibwe:   Wabukukawo

Enkuni:                Kybaleeyi

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

9.   Abaise Buliidho

Omuziro:              Lugave

Abaigha baibwe:   Kabuliidho

Enkuni:                Ikulwe

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

10.       Abaise Bulimbye

Omuziro:              Namumpongera

Abaigha baibwe:   Nabulimbye

Enkuni:                Kalebera

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

11.       Abaise Bulumba

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Bulumba, Nabulumba

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

12.       Abaise Busense

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

13.       Abaise Busewuse

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

14.       Abaise Butanda

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Ndhala – egobye

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

15.       Abaise Buwongo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Buwongo – Namuwona

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

16.       Abaise Bwaire

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

17.       Abaise Bwire

Omuziro:              Endu entono

Abaigha baibwe:   Bwire – Nabwire

Enkuni:

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

18.       Abaise Dainga

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Nalugwala, Dianga

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:    Nseera, Isooba, Mwambazi, Baganzi, Kanobere

Omubala:

19.       Abaise Gherya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

20.       Abaise Guyole

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

21.       Abaise Ibaale

Omuziro:              Mbwa

Abaigha baibwe:   Ibaale – Naibaale

Enkuni:

Ensibuko:             Butamba

Amaina gaibwe:    Maghogole, Taadhira, Oloota, Tegeza, Bamanhe

Omubala:

22.       Abaise Ibamba

Omuziro:              Endu entono

Abaigha baibwe:   Mamba – Namamba

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki, Kigulu (Buvuma)

Amaina gaibwe:    Saire, Kantenga, Edhumbwike, Walutengo/Katengo,

Mukose, Walubingo, Kisala, Mugerwa

Omubala:

23.       Abaise Ibambiro

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mbiro, Mwirema

Enkuni:                Mwerema

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

24.       Abaise Ibanga

Omuziro:              Mbwa

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

25.       Abaise Ibango

Omuziro:              Isonsole

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

26.       Abaise Ibere

Omuziro:              Katikati/Iyobyo

Abaigha baibwe:   Ibere – Naibere

Enkuni:                Bubere

Ensibuko:             Bukooli, Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:             Bitako, bitako. X3 Omuto ndala n’omukulu ndala

27.       Abaise Ibinga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Ibinga

Ensibuko:             Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:             Bantentena gh’oita mwino weena bali kwita

28.       Abaise Ibira

Omuziro:              Nkukulu

Abaigha baibwe:   Ibira – Naibira

Enkuni:                Bukumbi

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

29.       Abaise Ibooka

Omuziro:              Ikovu

Abaigha baibwe:   Lwigale – Naibooka

Enkuni:                Ibanga

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

30.       Abaise Igaga

Omuziro:              Mbogo

Abaigha baibwe:   Kalulu – Naigaga

Enkuni:                Kisambira Ngulungu

Ensibuko:             Busiki

Amaina gaibwe:    Kibwika, Isiko, Kawanguzi, Muyinda, Naboŋgo, Mutera, Kibenge, Kisiki, Isubi, Igaga.

Omubala:             Oli mundoolo bagya n’ente x2 Taly bigodo, alya bisambi byonka x2

31.       Abaise Igembe

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Igembe – Naigembe

Enkuni:                Namunhole

Ensibuko:             Bunhole ewa Nanhumba

Amaina gaibwe:

Omubala:

32.       Abaise Igembe

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:   Igembe – Naigembe

Enkuni:                Kitwaka

Ensibuko:             Namaato

Amaina gaibwe:

Omubala:

33.       Abaise Igobe

Omuziro:              Mpindi, Iyobyo erisuze nga ti ifumbe, kootekoote

Abaigha baibwe:   Igabe – Naigobe

Enkuni:                Maina/Malongo

Ensibuko:             Bunha – Bunhanhumba

Amaina gaibwe:    Namuyaga, Nampiina, Kagoya, Kimpiya, Mpaghabira, Lwanga, Kasaadha, Mugabe, Kyasi, Wakaadhuui.

Omubala:             Yava e Bunhole n’enkabi yaidha talebaleba, Maina Namwebya.

34.       Abaise Igoma

Omuziro:              Kigoma

Abaigha baibwe:   Igoma – Naigoma

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

35.       Abaise Igulu

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Igulu – Naigulu

Enkuni:                Nabubi

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:    Woira, Nambuka, Malole, Tabaire, Namayo, Wakiku, Kasaabe, Balukube

Omubala:             Nankoza mbi omwise Igulu aliira mu kibya yenka, abaise Igulu n’omusoghooko

36.       Abaise Ikanga

Omuziro:              Nkofu

Abaigha baibwe:   Ikanga – Naikanga

Enkuni:

Ensibuko:             Bukooli, Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:

37.       Abaise Ikoba

Omuziro:              Ntukulu/Mpindi/Lugave

Abaigha baibwe:   Ikoba – Naikoba

Enkuni:                Kikukuulu, Nsomba

Ensibuko:             Bunha/Bukoba

Amaina gaibwe:

Omubala:

38.       Abaise Ikona

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

39.       Abaise Ikooga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

40.       Abaise Ikoŋa

Omuziro:              Ikoova

Abaigha baibwe:   Ikoŋa-Naikoŋa

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi, Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

41.       Abaise Ikula

Omuziro:              Nkula/Mbiidhi

Abaigha baibwe:   Mulabe – Naikula

Enkuni:                Saamo

Ensibuko:             Bulamogi, Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ikula mugaiga aye talya. Gya okobere Kanonko eti eghalabutaaga.

42.       Abaise Ikuni

Omuziro:              Mbwa

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

43.       Abaise Iremya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

44.       Abaise Irombe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Bugobi

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ekiira ti kighongerwa

45.       Abaise Irondo

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Irondo – Nairondo

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

46.       Abaise Iruba

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Mukidi – Namukidi, Nairuba

Enkuni:                Kikalu/Mgania

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

47.       Abaise Irungu

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Irungu – Nairungu

Enkuni:

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

48.       Abaise Isalya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

49.       Abaise Isambwa/Musomba

Omuziro:              Muyuzi (Nsombo byuma)

Abaigha baibwe:   Isambwa – Naisambwa, Muwonge

Enkuni:                Maleka

Ensibuko:             Butamba

Amaina gaibwe:    Nantambi

Omubala:             Nankoza mbi, olidhanga n’ekibya kyo. Omweru ti waife, omuluvu n’owaife

50.       Abaise Isanga

Omuziro:              Nkofu

Abaigha baibwe:   Isanga – Naisanga

Enkuni:                Nakyagaire/Irundu

Ensibuko:             Namwiwa/Budiope

Amaina gaibwe:    Munaaba, Kulaba, Byogero, Mulyabintu, Azira, Bulimbo, Ntalo, Kaidhankyo, Wansambo, Kyabita, Kyabula.

Omubala:             Ataghatangaku tamanha butaki

51.       Abaise Isinde

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Isinde – Naisinde

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

52.       Abaise Isonga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

53.       Abaise Isumba/Kyewe

Omuziro:              Kootekoote

Abaigha baibwe:   Isumba – Naisumba

Enkuni:                Sumba

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Isumba, Isumba

54.       Abaise Itego

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Nhenda

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

55.       Abaise Iwiro

Omuziro:              Akasiri

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

56.       Abaise Iwumbwe

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:   Iwumbwe – Naiwumbwe

Enkuni:                Kirongo

Ensibuko:             Bunhole ewa Nanhumba

Amaina gaibwe:    Kyangwa

Omubala:             Byonabyona bya Nabikamba ntale eyava e Bunhole ne’enkabi

57.       Abaise Kabaka

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

58.       Abaise Kabambwe

Omuziro:              Kaduuyu

Abaigha baibwe:   Mugomba – Nakabambwe

Enkuni:                Igemero

Ensibuko:             Bubambwe, Buwuma

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kabambwe mpasa, Kabambwe mpasa, Mugomba taiba aghena, omugulu omumpi n’obwami

59.       Abaise Kabeekwa

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Kabeekwa – Nakabeekwa

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

60.       Abaise Kaboye

Omuziro:              Katinvuma

Abaigha baibwe:   Kaboye – Nakaboye

Enkuni:                Nakuwa

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

61.       Abaise Kabuuza

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Kabuuza – Nakabuuza

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

62.       Abaise Kabwiri

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

63.       Abaise Kadaama

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Kadaama – Nakadaama

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

64.       Abaise Kadubuli

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Kadubuli – Nakadubuli

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

65.       Abaise Kagole

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

66.       Abaise Kagolo

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Kagolo – Nakagolo

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

67.       Abaise Kagongwe

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Bulamba

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

68.       Abaise Kaibaale

Omuziro:              Mba (Namugundho)/Kakyulukyulu

Abaigha baibwe:   Kabaale – Nakaibaale

Enkuni:

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:

Omubala:             Omuvuuma talya iva x2 Oghayanga, oluganda tolusambula.

69.       Abaise Kairi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

70.       Abaise Kakoome

Omuziro:              Kidaaga (katiko)

Abaigha baibwe:   Kamoome – Nakamoome

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

71.       Abaise Kalangala

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

72.       Abaise Kaliidha

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Kaliidha – Nakaliidha

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

73.       Abaise Bwire

Omuziro:              Igongolo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

74.       Abaise Kaluuba

Omuziro:              Nsiiti

Abaigha baibwe:   Kaluuba – Nakaluuba

Enkuni:                Buwazi

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

75.       Abaise Kaneene

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Kaneene

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

76.       Abaise Kantu

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Nsimbi – Kantu

Enkuni:                Mbaale

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

77.       Abaise Kasango/Muziga/Nkuba

Omuziro:              Ntaama

Abaigha baibwe:   Kasango – Nakasango

Enkuni:                Nalyoma

Ensibuko:             Busiki, Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

78.       Abaise Kasolo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Kasolo – Nakasolo (Mboira – Namboira)

Enkuni:                Namaato

Ensibuko:             BBusiki, Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

79.       Abaise Kasuwa

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

80.       Abaise Katabira

Omuziro:              Kasimba

Abaigha baibwe:   Katabira – Nakatabira

Enkuni:                Mukyangala

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

81.       Abaise Katuba

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Katuba – Nakatuba

Enkuni:                Meeru (Kyesirikiire)/Bwema

Ensibuko:             Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Nakirumbu tewa mbooli, buli avaayo kaiwulo ka mboozi.

82.       Abaise Katuuma

Omuziro:              Nkukuni

Abaigha baibwe:   Lwigo – Nakatuuma

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

83.       Abaise Katuuma/Ndobya

Omuziro:              Kiitangoma (Kyanhandha)

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Nairongo

Ensibuko:             Butamba – Buvuma

Amaina gaibwe:

Omubala:             Nairongo omutema nte. Nairongo omukono gwagya gha? Omukazi atafumba nkyo kidholooto x3

84.       Abaise Kayima

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Igamba – Naigambi

Enkuni:                Waitambogwe

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Kyebambe, Bayiige, Kalenzi

Omubala:             Kayima danda. Danda ki? Sanda irike. Irike ki? Irike bantu. Bantu ki? Bantu beene.

85.       Abaise Kavule

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Nhenda

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

86.       Abaise Kavuma

Omuziro:              Mpuuli

Abaigha baibwe:   Kityo, Nakisuuyi

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

87.       Abaise Kayagi

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Kayagi – Nakayagi

Enkuni:

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

88.       Abaise Kayale

Omuziro:              Muyuuzi (Nsomba Byuma)

Abaigha baibwe:   Kayale – Nakayale

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ogh’omudankaanu ononieyo ki?

89.       Abaise Kayega

Omuziro:              Mpogo

Abaigha baibwe:   Kayega – Nakayega

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

90.       Abaise Kayuuka

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

91.       Abaise Kaziba

Omuziro:              Endhaza entono

Abaigha baibwe:   Kaziba – Nakaziba

Enkuni:                Maleka

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Y’olya naye togayaala nze Nakitwako eiva ndyamu miziiga

92.       Abaise Kibiga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Kitabandha Mukama

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

93.       Abaise Kibogo

Omuziro:              Mbogo

Abaigha baibwe:   Kibogo – Nakibogo

Enkuni:                Meeru

Ensibuko:             Kiwungu

Amaina gaibwe:    Namugabo, Nakazibi, Zimba, Mulungu, Zaala, Nakimalaku, Kwabaisi, Ndaada, Kawooma, Ndoobe, Kyabita.

Omubala:

94.       Abaise Kibooki/Nhikodo

Omuziro:              Ntwiga

Abaigha baibwe:   Bikumbi – Mukyeyaya

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

95.       Abaise Kibondwe

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mbondwe – Nakibondwe

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

96.       Abaise Kidhugu

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Kidhugu – Nakidgugu, Kamira – Lulali

Enkuni:                Walute

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Ndirugya, Kafuko, Mukalu, Kalysbugonzi, Naigwe

Omubala:             Kamira omudankaanu mu kika

97.       Abaise Kidoido

Omuziro:              Ikere

Abaigha baibwe:   Kidoido – Nakidoido

Enkuni:                Kisimbiro

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

98.       Abaise Kidoodo

Omuziro:              Kikere (ente eziraku mukira)

Abaigha baibwe:   Kikere – Nakikere

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

99.       Abaise Kiduuli

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Muduuli/Kaduuli, Nakiduuli

Enkuni:                Kasaikye

Ensibuko:             Bnholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Atanazaala, tasekerera mugumba. Omwana omulala mpandu ya kigogo

100.    Abaise Kigada

Omuziro:              Maadhi ga mukikaakale

Abaigha baibwe:   Kigada – Nakigada

Enkuni:                Kisimbiro

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

101.    Abaise Kighaate

Omuziro:              Ndhugudhu ya mu itooke

Abaigha baibwe:   Magambe – Nakiyumba

Enkuni:                Kyete

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:    Buyanirwa – Buvuma

Omubala:             Lugulu kyete, Lugulu kyete! Wewumbe gabite, omuzira talya iva omwana omughala agula nte, empandu ewalu ekika.

102.    Abaise Kigoma

Omuziro:              Mwezi

Abaigha baibwe:   Kigoma

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

103.    Abaise Kiike

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

104.    Abaise Bwire

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Kimenhi – Nakimenhi

Enkuni:

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:

Omubala:

105.    Abaise Kimera

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

106.    Abaise Kaminha/Mpiti

Omuziro:              Mpiti

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

107.    Abaise Kinaali

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Kayima – Nakayima

Enkuni:                Nsombi

Ensibuko:             Bwana-alira

Amaina gaibwe:    Namulwasira, Kyebagaba

Omubala:

108.    Abaise Kinhama

Omuziro:              Obutiko obwidha n’amaadhi obwokye

Abaigha baibwe:   Ndiga – Nandiga, Nakyandiba

Enkuni:                Kanyana

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kinhama waita ente, Kinhama yaita ente, yagya mu nhandha okuvuba.

109.    Abaise Kiranda

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Eranda – Nakiranda

Enkuni:                Namago

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

110.    Abaise Kirayi

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Kirayi – Kakirayi

Enkuni:                Namulege

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

111.    Abaise Kirimira

Omuziro:              Musu (Ntondolo)

Abaigha baibwe:   Erimirwa – Nawaigo

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kitalima analyanga byani ebigada

112.    Abaise Kirunda

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

113.    Abaise Kirrube

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Kiruube – Nakiruube, Naimuli

Enkuni:                Ngulumo

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

114.    Abaise Kiruyi

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Kiruyi – Nakiruyi

Enkuni:                Namalege

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

115.    Abaise Kisaawe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

116.    Abaise Kisandha

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Masandha – Nakisandha, Isandha – Namasere

Enkuni:                Wante/Magyo

Ensibuko:             Kigulu Luuka

Amaina gaibwe:    Kitanda, Balabye, Kighagama, Mutamba, Yakabedi, Musubika, Alituwa.

Omubala:             Kisandha yaita obulo kamala

117.    Abaise Kisendo

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

118.    Abaise Kisendwe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

119.    Abaise Kisigha/Nhonta

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

120.    Abaise Kisige/Abaise Kyesa

Omuziro:              Ighemba itono

Abaigha baibwe:   Kisige – Nakisige

Enkuni:                Mabenga

Ensibuko:             Luuka, Bugabula

Amaina gaibwe:    Kagere, Iyundhu, Makonko, Kisamadu, Kisaame, Lwamaza.

Omubala:             Nakisige Tonta, Nakisige Tonta, eno twaidha kubona ndhuba, aye emagombe n’ewaife.

121.    Abaise Kisigisigi

Omuziro:              Ighemba

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

122.    Abaise Kisikwe

Omuziro:              Obutiko obwisonkere

Abaigha baibwe:   Mugeere – Namugeere

Enkuni:                Maghembe/Buwongo

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Magongo, Mukanza, Beedero

Omubala:             Kuno twaidha kukyala emagombe n’ewaife

123.    Abaise Kisita

Omuziro:              Nseenene

Abaigha baibwe:   Kisita – Nakisita

Enkuni:                Nsomba

Ensibuko:             Busiki, Kigulu

Amaina gaibwe:

Omubala:

124.    Abaise Kisuuyi / Kiwala / Baleemo

Omuziro:              Mpala

Abaigha baibwe:   Mpala – Nakisuuyi

Enkuni:                Igulu ibi / Wamango

Ensibuko:             Bugabula, Bulamogi, Luuks

Amaina gaibwe:    Mutaasa, Bagiire

Omubala:             Bw’ogema ku moluganda lufa. Waleemo wali mudankaanu wagyayo ki? Bw’odheema ogula wuwo.

125.    Abaise Kitamwa

Omuziro:              Mbulu

Abaigha baibwe:   Kitamwa – Dhikwane

Enkuni:                Magunga

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Twaidha kubona ndhuba, emagombe n’ewaife

126.    Abaise Kitamwe

Omuziro:              Nkofu

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

127.    Abaise Kitandwe/Mponziira

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mboira – Namboira

Enkuni:                Kaduku

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Namponziira, ekiswa kyaba x2

128.    Abaise Kitendwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

129.    Abaise Kitengya

Omuziro:              Mbiidhi ey’omunsiko

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

130.    Abaise Kiwalo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

131.    Abaise Abaise Kiyemba

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Kiyemba – Nakiyemba

Enkuni:                Kigaya

Ensibuko:             Bugabula / Buwooya

Amaina gaibwe:    Bagundha, Kabanda, Musambi, Kagumba, Wasooma, Nakiduuli, Balulese, Kwerambya, Kyozira

Omubala:             Ndegeya tatya mpano / Manobe talya iva, manobe talya iva.

132.    Abaise Kiyembwa

Omuziro:              Lusambya

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

133.    Abaise Kiyuuka

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:   Lyagoba – Nambogwe

Enkuni:                Buziri

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Kiyuuka, Nakiyuuka, Sserwada, Nantale, Kayemba

Omubala:             Nava Buziri n’enkabi. Kiyuuka, mpologoma omwana omughala n’ente eyava e Buzira n’enkabi ngoli ky’amulala yandyeise, Kiyuuka mpologoma (Abaana abaghala n’ente, nava Bunhole n’enkabi)

N.B. It is said that this particular clan originated from Buganda and that is why some of the clan names are of the Baganda. Up to today representative of the one in Buganda.

134.    Abaise Kizibu

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Kizibu – Nakizibu

Enkuni:                Nakuwa

Ensibuko:             Budiope

Amaina gaibwe:

Omubala:

135.    Abaise Kasooko

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

136.    Abaise Koboyi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

137.    Abaise Kyama / Kalagala

Omuziro:              Fudubiru

Abaigha baibwe:   Kyama – Nakyama

Enkuni:                Namuwama / Namazi

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

138.    Abaise Kyema

Omuziro:              Nfumbe

Abaigha baibwe:   Kyema – Nakyema

Enkuni:                Nawansu

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

139.    Abaise Kyesa

Omuziro:              Ighemba itono

Abaigha baibwe:   Kisige – Nakisige

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

140.    Abaise Kyewe

Omuziro:              Mpewo/Luyindiyindi

Abaigha baibwe:   Kyewe – Nakwewe

Enkuni:                Nsumba

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:    Mughanse, Kubula, Namukongo, Ngaboita, Giibwa, Iswaya, Mudhugumbya, Baisewa

Omubala:             Ompindi omutono

141.    Abaise Luba

Omuziro:              Mpongo ntono

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

142.    Abaise Lubanga

Omuziro:              Ndhaza enene

Abaigha baibwe:   Lubanga, Muluba, Kagongo – Nalubanga

Enkuni:                kabanga

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

143.    Abaise Lugada

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

144.    Abaise Lugera

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Lubanga – Nalubanga

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu

Amaina gaibwe:

Omubala:

145.    Abaise Lugonda

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Lugona – Nalugonda

Enkuni:                Waitambogwe

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

146.    Abaise Lugwala/Dyanga

Omuziro:              Ndu (Lubaaka) Ndhobe

Abaigha baibwe:   Lugwala – nalugwala

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula, Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

147.    Abaise Luka

Omuziro:              Ikoova

Abaigha baibwe:   Lwigale – Naibooka

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

148.    Abaise Lukoli

Omuziro:              Ikoli

Abaigha baibwe:   Lukoli – Nalukoli

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki, Kigulu

Amaina gaibwe:

Omubala:

149.    Abaise Mabandha

Omuziro:              Ngiri

Abaigha baibwe:   Mabandha – Namadandha

Enkuni:                Mpungwe

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kalera, Kalera x2 Mabandha, dhisima nkonko ti Muganda wo adaaga.

150.    Abaise Mabiro

Omuziro:              Ndu ntono

Abaigha baibwe:   Nbago – Namabiro

Enkuni:                Kanabugo/Kibiryango

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Omusoghooko mubiro olw’empunhe n’olwaita eka. Mbago mbago erima, abangi baidha kulira aye omulala aidha kuseka.

151.    Abaise Magambo

Omuziro:              Ziryamirye

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

152.    Abaise Maganda

Omuziro:              Ndu. Wakibalu

Abaigha baibwe:   Maganda – Namaganda

Enkuni:                Walumbe

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:    Bikumbi, Baakasenga, Ikoba, Banhwa – Babuuza, Bwiso, Bughala, Tobafaana, Naikumi.

Omubala:             Maganda, maganda wa kisa, n’owenzigu amusengera.

Tirya’mamba aye amaadhi nhwa. Walumbe taita, n’owenzigu amusengera.

153.    Abaise Magaya

Omuziro:              Ngoina

Abaigha baibwe:   Magaaya – namagaya

Enkuni:                Kaweesa

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Mubiru, Mitala, Nabusamba, Ikuluba, Mukungu, Kagwa, Kisaamo, Buluuba, Kawooza, Kaliba.

Omubala:             Omuto buuka, omukulu buuka oba boonaboona ba Ngoina x2 Ghe bakweta okulya oidhanga n’akabya.

154.    Abaise Magoba

Omuziro:              Nvubu

Abaigha baibwe:   Magoba

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

155.    Abaise Magobwe / Baseeta

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Mukidi – Namuseeta

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

156.    Abaise Magumba

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Magumba – Nakagolo

Enkuni:                Bugaya

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:

Omubala:

157.    Abaise Magumba

Omuziro:              Ndhaza nene

Abaigha baibwe:   magumba – namuyodi

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

158.    Abaise Magulu

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Magulu, Kawuba – Nakawuba

Enkuni:                Senha

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:

159.    Abaise Maliga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

160.    Abaise Malima

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

161.    Abaise Makiika

Omuziro:              Mbogo

Abaigha baibwe:   Bikumbi – Namakiika

Enkuni:                Wante/Mpumo

Ensibuko:             Bunha, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Mpa ateghola n’omugaiga yeghola

162.    Abaise Makonzi

Omuziro:              Ndhaza nene

Abaigha baibwe:   Makonzi – Namakonzi

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

163.    Abaise Masoza

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Matende – Namatende

Enkuni:                Isenda

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Obita aghala aghalaavu, okumpi waita Matende

164.    Abaise Mambala

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Mambala – Namambala

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

165.    Abaise Mayandha

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Mayandha – Namayandha

Enkuni:                Imanhiro

Ensibuko:             Luuka – Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Mayandha alereedha. Oba Mayandha alereedha, yava Imanhiro era aliira Imanhiro.

166.    Abaise Mbala

Omuziro:              Mpube – Nalubende

Abaigha baibwe:   Biwulule – Nansaano

Enkuni:

Ensibuko:             Bukooli, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

167.    Abaise Mbeya

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mbeya – Nambeya

Enkuni:                Nkakwe

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

168.    Abaise Mbadhe

Omuziro:              Musinsi gwa bulo

Abaigha baibwe:   Mbadhe, Nambadhe

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

169.    Abaise Mbeeko

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mbeeko – Nambeeko

Enkuni:                Namatanga

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

170.    Abaise Mbiryango

Omuziro:              Lubiryango

Abaigha baibwe:   Mukobi – Namukobi

Enkuni:

Ensibuko:             Luuka, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

171.    Abaise Mboira

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mboira – Namboira

Enkuni:                Kaduku

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Namponziira, ekiswa kyaba x2

172.    Abaise Mbuupi/Mudope

Omuziro:              Nkula

Abaigha baibwe:   Magada, Kalawo – Namudope, Namuleebi

Enkuni:                Kadope

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:    Mutengu, Mukuba, Mughaza, Kawuta, Ndhizaana, Kikobya

Omubala:             Enkoba nholo, ti nkoba, nava Bunholo n’enkabi

173.    Abaise Menha

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Bawutu – Kanobe

Enkuni:                Nabuyandha

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:    Mutesi, Kirunda, Kakaire, Menha, Nakiziba

Omubala:             Abaise Menha baidha igulo

174.    Abaise Menvu

Omuziro:              Nkembo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

175.    Abaise Mingo

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

176.    Abaise Miyangwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

177.    Abaise Mpazira

Omuziro:              Ndhobe

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

178.    Abaise Mpiina/Ikoba

Omuziro:              Mpongo/Ziryamiye

Abaigha baibwe:   Ikombe – Nampiina

Enkuni:                Nalenhi/lwino

Ensibuko:             Bugweri Bunhalweni

Amaina gaibwe:    Namayo, Nkulega, Lughayo, Kafuko, Baisi, Bireza, Kyaki, Kwaza, Tibiri.

Omubala:             Ikomba, Ikoma nvuluga, ndi kabuzi kalume buli kye ndya ngabana, omughala ntanda.

179.    Abaise Mpinga

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

180.    Abaise Mpooya

Omuziro:              Mponziirwa

Abaigha baibwe:   Mpooya – Nampooya

Enkuni:

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

181.    Abaise Mpunda

Omuziro:              Akasanke

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

182.    Abaise Muchwa

Omuziro:              Mpongo, Gherere

Abaigha baibwe:   Muyuugo, Muchwa – Namuyuugo, Nanyoro

Enkuni:                Namaadhi

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Baiza, baize batiitya ebigigi x3

183.    Abaise Mudera

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mudere – Namudera

Enkuni:                Maghembe

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

184.    Abaise Mudongo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mudongo – Namudongo

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

185.    Abaise Mudiba/Kabopi

Omuziro:              Ndhovu

Abaigha baibwe:   Musulo – Namudiba

Enkuni:

Ensibuko:             Bugweri, Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

186.    Abaise Mudoola

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mudoola

Enkuni:                Nagugi

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:             Otasonka mu nkompe, mulimba alikwagula, musaadha mwino mpala

187.    Abaise Muduuli

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

188.    Abaise Mufumbi

Omuziro:              Ntwiga

Abaigha baibwe:   Kawooma – Nakawooma

Enkuni:                Isime

Ensibuko:             Luuka ni Bukooli

Amaina gaibwe:    Musenero, Dhikusooka, Nakalema

Omubala:             Tiba mbudiadhia ni nfumbirwa mbudiadhia. Obugumba bw’eikoli, gh’obula omwana wesitukira.

189.    Abaise Mugabo

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Mugambo – Namugabo

Enkuni:                Busuumira

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kange Kakira kaife, kange Kakira kaife

190.    Abaise Mugabwe

Omuziro:              Nvubu

Abaigha baibwe:   Mugabwe – Namugabwe

Enkuni:                Bugabwe

Ensibuko:             Busiki, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

191.    Abaise Muganga

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Nkende – Namairwe

Enkuni:                Nsumba

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

192.    Abaise Muganza

Omuziro:              Ndhaza/Kaduuyu

Abaigha baibwe:   Muganza – Namuganza

Enkuni:                Kyanvuma

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Kasundhe, Kiise, Kakyayo, Mperekeire, Kalimwibandha

Omubala:

193.    Abaise Mugaya

Omuziro:              Lugave

Abaigha baibwe:   Mugaya – Namugaya

Enkuni:                Meeru/Kyanamira

Ensibuko:             Bunha, Luuka

Amaina gaibwe:    Luubu, Katono, Takoba, Kibangulo, Isanga, Mugote, Kaakulaagira.

Omubala:             1) Osekerera mwino ekyalya Mugaya weena kirikulya

2) Musoghooko Mugaya, ghe bakwetanga okulya, oidhanga n’akabya.

194.    Abaise Mugeere

Omuziro:              Butiko Bwisonkere

Abaigha baibwe:   Mugeer – Namugeere

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

195.    Abaise Mughoya

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mughobya – Namughobya

Enkuni:                Lubaale

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

196.    Abaise Mugobero

Omuziro:              Nvubu

Abaigha baibwe:   Mugobero – Nakigobero

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

197.    Abaise MMugogo

Omuziro:              Ndhaza nkazi

Abaigha baibwe:   Mugogo – Namugogo

Enkuni:                Naminage

Ensibuko:             Kigulu – Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Mugogo mutono. Mugogo mutono. Atambula ti muto akulukutana olw’abaan. Ow’entuntunu tambitamiyandhu.

198.    Abaise Mugolo

Omuziro:              Nvubu

Abaigha baibwe:   Mugolo – Namugolo

Enkuni:                Nanso

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ganiina gaika (x2) ku nanso, akati akalungi tema (x2)

199.    Abaise Mugomba

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

200.    Abaise Mugosa

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Mugosa – Namugosa

Enkuni:                Mawero

Ensibuko:

Amaina gaibwe:    Mugwere, Mubetera, Gongobya, Musaala, Mubi

Omubala:

201.    Abaise Mugule

Omuziro:              Kaduuyu

Abaigha baibwe:   Lubira – Nalubiri

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

202.    Abaise Mugundho

Omuziro:              Mbwa

Abaigha baibwe:   Kabaale – Nakaibaale

Enkuni:

Ensibuko:             Bugweri, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

203.    Abaise Mugwana

Omuziro:              Mazi

Abaigha baibwe:   Mugwana – Namugwana

Enkuni:                Meeru

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:             Buli kirungi kya Mugwana, omukazi omulungi wa ba Mugwana

204.    Abaise Mugwano

Omuziro:              Nseenene

Abaigha baibwe:   Mugwano – Namugwano

Enkuni:                Meeru

Ensibuko:             Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Akasikaasika n’akazaala empandu x2 Omukazi omulungi wa Mugwano.

205.    Abaise Mugwere

Omuziro:              Mpongo/Kimadu

Abaigha baibwe:   Mugwere/Mukidi – Namugwere/Namukidi

Enkuni:                Masaaba/Suuni

Ensibuko:             Busiki/Nkono

Amaina gaibwe:

Omubala:

206.    Abaise Mukaaya

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Mukaaya – Namukaaya

Enkuni:                Namugongwe/Kanhomeni

Ensibuko:             Bugabula – Luuka

Amaina gaibwe:    Kigholo, Kaleeba, Kayima, Ghotali, Muwumba, Babinga, Muguwa, Kigholo, Bwenene, Buuza

Omubala:             Otagholonga mukago x2 Eyalya ente yamalawo. Empandu ewula ekika.

207.    Abaise Mukambi

Omuziro:              Muka (muti)

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Kabagwire

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

208.    Abaise Mukasa

Omuziro:              Katooke ka mu luyiira / Ndhaza

Abaigha baibwe:   Mukasa – Namukasa

Enkuni:                Igulu ibi

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

209.    Abaise Mbeeko

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mbeeko – Nambeeko

Enkuni:                Namatanga

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

210.    Abaise Mukene

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

211.    Abaise Mukidi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

212.    Abaise Mukobe

Omuziro:              Isoomo

Abaigha baibwe:   Mukobe – Namukobe, Ndhokero – Nawaigo

Enkuni:                Ikanda/Kibaale

Ensibuko:             Bulamogi – Busiki (Kityerera)

Amaina gaibwe:

Omubala:

213.    Abaise Mukonzi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

214.    Abaise Mukooyo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mukooyo – Namukooyo

Enkuni:                Ikanda

Ensibuko:             Budiope, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

215.    Abaise Mukose

Omuziro:              Waitiri (Buutu)

Abaigha baibwe:   Mukose – Namukose

Enkuni:                Lumbuye / Buwongo

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:    Kataita, Kabweru, Wandiida, Nsaiga, Tazindwa

Omubala:             Mpa kitaita, n’akasimizi kaita

216.    Abaise Mukoyo

Omuziro:              Ndhobe

Abaigha baibwe:   Mukoyo – Namukoyo

Enkuni:                Ikanda

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

217.    Abaise Mukubembe

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Lyavaala – Erivaire

Enkuni:                Namale / Lwendera

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kitalima, kitalima, onaalyanga byani? Kitalima, kitalima, ku bwina kwe ndigwa, ku bwina kwe ndigwa.

218.    Abaise Mukuve

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Mukuve – Namukuve

Enkuni:

Ensibuko:             Bugweri, Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

219.    Abaise Mukwana

Omuziro:              Iyobyo

Abaigha baibwe:   Igobe – Naigobe

Enkuni:                Maina

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

220.    Abaise Mukwaya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

221.    Abaise Mulaigwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

222.    Abaise Mulamba

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Mulamba – Namulamba

Enkuni:                Afusa

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

223.    Abaise Mulaamya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

224.    Abaise Mulandya

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

225.    Abaise Mulawa

Omuziro:              Ikovu (Kakyulukyulu)

Abaigha baibwe:   Mulawa – Namulawa

Enkuni:                Lwambadha

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Kazingirizi, Afuna – aduula, Wekiya, Namansa, Kyangwa, Kisaame, Nakafu.

Omubala:             Nankozambi temulobera kweyanga. Oidhanga n’akabya ko.

226.    Abaise Muligi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

227.    Abaise Mulinda

Omuziro:              Kamiini

Abaigha baibwe:   Mulinda – Namulinda

Enkuni:                Baghaya

Ensibuko:             Kigulu

Amaina gaibwe:    Naigwe, Bukyanagandi, Wangubi, Kange

Omubala:             Byonabyona bya balinda, omukazi omulungi wa balinda

228.    Abaise Mulinda

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Mulinda – Namulinda

Enkuni:                Buwuni

Ensibuko:             Igwe-Buwuni

Amaina gaibwe:

Omubala:

229.    Abaise Mulige

Omuziro:              Nkereghe

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

230.    Abaise Mulondo

Omuziro:              Nkembo

Abaigha baibwe:   Mukembo – Namulondo

Enkuni:                Kalebera/Bulondogaani/Nabuyandha

Ensibuko:             Bugabula, Bugweri

Amaina gaibwe:    Lwigale, Mulondo, Iyundhu, Bighooye, Abenakyo, Ibudi, Kasanka, Mpanso, Nampogo, Isaakwa, Thuka, Kampungu, Wagubona, Fumbirwa

Omubala:             Gherera enku, bookie emamba

231.    Abaise Mulumba

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

232.    Abaise Mulungu

Omuziro:              Mbaati/Lugave

Abaigha baibwe:   Mulungu – Namulungu

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:    Mitango, Mbaadhwe, Bulaala, Buyagwe, Masamba

Omubala:

233.    Abaise Muluuta

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Mulesa – Namulesa, Muluuta – Namuluuta,

Namungobero

Enkuni:                Mubamba / Namulesa

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Waidhuuba, Gabula, Balondemu, Akoba, Mwandha, Tiberyogherwa, Nakiranda, Kasoga, Abenakyo, Kaan, Ayazika

Omubala:             Ng’oita oluganda ng’olusambula! Akaboolana, kava Buluuta?

234.    Abaise Mulwaiga

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mulwaiga – Namulwaiga

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

235.    Abaise Mulwasira

Omuziro:              Katundi

Abaigha baibwe:   Mulwasira, Namulwasira

Enkuni:                Nanso

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:    Wagoina, Nambeedha, Mbeedha

Omubala:             Kabere aita x2. Waluluka omira omwenge ke tudhada. Bw’oyenda Mbeedha, ogula nte.

236.    Abaise Mumbya

Omuziro:              MMpuuli/Mbuzi

Abaigha baibwe:   Kitundu – Namumbya

Enkuni:                Nakugha/Igogero

Ensibuko:             Busiki, Bukooli

Amaina gaibwe:    Kadondo, Buyenga

Omubala:

237.    Abaise Munha

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Kisome – Namuwolya

Enkuni:                Mawuuta

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:    Nabeeta, Kisaadha, Igeme, Kisaame, Katagwa, Mutyabule, Kyamba – Mughanse, Mbakire, Balimwesa.

Omubala:             Kitalima onaalyanga byani> x3

238.    Abaise Munhama/Mugombe

Omuziro:              Nte

Abaigha baibwe:   Wanhuma

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

239.    Abaise Munhana

Omuziro:              Kate akasondhoirwa

Abaigha baibwe:   Munhana – Namunhana

Enkuni:                Kikalangafu

Ensibuko:             Budiope, Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:             1) Omukazi atafumba nkyo kidholooto

2)Ogya onhweku me wayogera ebika. Ky’ogha omukazi osalangaku. Ghatuuma ekibali abala gage. Aye omukazi Nakabambwe alimu nsena iva.

240.    Abaise Munhwa

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

241.    Abaise Murere

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

242.    Abaise Musaabi/Werya

Omuziro:              Kiyendhe

Abaigha baibwe:   Musaabi – Namusaabi

Enkuni:

Ensibuko:             Budiope, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

243.    Abaise Musaala

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

244.    Abaise Museetwe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

245.    Abaise Musembe

Omuziro:              Nsenene

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

246.    Abaise Musobya

Omuziro:              Nsozi

Abaigha baibwe:   Musobya – Namusobya

Enkuni:                Bigingo – Kayogerayogera

Ensibuko:             Luuka, Bulamogi, Bunholo

Amaina gaibwe:    Tabuusibwa, Ikanza, Lubaale, Aboneka, Mutyabule, Kalogo, Waibinde, Maloko, Wambiro

Omubala:

 

247.    Abaise Musoga

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Basoga – Namasoga

Enkuni:                Kagoma

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

248.    Abaise Musooko

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Musooko – Namusooko

Enkuni:                Muwangi

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

249.    Abaise Mpiti

Omuziro:              Mpiti

Abaigha baibwe:   Mapiti, Eronda – Kasuswa, Kagaba

Enkuni:                Isegero/Balimulukiiko

Ensibuko:             Bugabula, Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:             N’abala atongana

250.    Abaise Musuubo

Omuziro:              Kanhonhi ka Namusuubo

Abaigha baibwe:   Mugweri – Kasuubo

Enkuni:                kalalu/Kisingiri

Ensibuko:             Bugabula, Bugweri

Amaina gaibwe:    Bakibinga, Mudusu, Mpindi, Kayanga, Wagobera, Mukungu, Kemba, Bagalyana, Mutekanga.

Omubala:             1) Titulya makaya, Kalalu mulalu, omunhie nga  mulalu, ogiireyo ki?

2) Namusuubo mudankaanu x3, wamanha nga mudankaanu wagya yo ki?

251.    Abaise Mutamba

Omuziro:              Bulumba bunene / Ndhaza entono

Abaigha baibwe:   Kagolo – Nakagolo

Enkuni:                Nsumba

Ensibuko:             Bunha, Luuka

Amaina gaibwe:    Zaake, afuna-aduul, Gabira, Nabwonso

Omubala:

252.    Abaise Mutediba

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

253.    Abaise Mutiibwa

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mutiibwa – Namutiibwa

Enkuni:                Kantinti – Nakasaale

Ensibuko:             Bugabula, Bunholo

Amaina gaibwe:

Omubala:             Sooka kya mukulu, sooka kya mukulu, kida kidambirwenga,kida kidambirwenga

254.    Abaise Mutiriba

Omuziro:              Akatiko akasalaisandha

Abaigha baibwe:   Kadibuli, Naisule

Enkuni:                Bumbudhi

Ensibuko:             Buvuma

Amaina gaibwe:    Mukaaya, Kirunda, Nalugumba, Masabe, Kidoido, Kiwomero, Nfuko, Kasindike, Nsaire, Tibewolwa, Kifuko, Mugabi

Omubala:             Kadibuli x2, Isule, akalagala k’olyangamu osuulanga ghala. Ibudi talya iva x2

255.    Abaise Muvu

Omuziro:              Ndu ntono (kakongoola)

Abaigha baibwe:   Kayega – Nakayega

Enkuni:                Gangu (Nanso) Maleka

Ensibuko:             Ku lusozi Nanso, Buvuma. Bukoto – Butamba

Amaina gaibwe:    Katono, Bazaanhe, Bamuteeze, Alibonaku, Babweyonera, Babigumira

Omubala:             1) Nalusiba igongo, Nalusiba igongo, agonza omughala oti nte, omwana omughala n’ente.

2) Nava Bukoto, naira Bukoto. Kyatanie, kyadibye, tikyatanie, ow’embaaga mbi abaaga lulala.

256.    Abaise Muwanga/Isoga/Mubaiti

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:   Muwanga – Namuwanga

Enkuni:                Namaswa

Ensibuko:             Bunhole, Budumba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Mwangu, mwangu, mpa ekiyendhe nkughe omukazi. Kiwunha mpumpu n’omugabe

257.    Abaise Muwanga

Omuziro:              Mondo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

258.    Abaise Muwaya

Omuziro:              Kanhonhi ka Namuwaya – Kasense

Abaigha baibwe:   Makooma – Namuwaya

Enkuni:                Lwabandha

Ensibuko:             Lwamba – Bukooli

Amaina gaibwe:    Nabwiso, Kakungulu, Bulima, Nambogo, Wagabaza, Mukaire, Mutemo, Muyanga

Omubala:             Mugomba atera x2 Edha Muganda wo, ente dhisima enkonko nga lwe odaaga.

259.    Abaise Muwooya

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Muwooya – Namuwooya

Enkuni:                Ikaba

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

260.    Abaise Muyanga

Omuziro:              Mpongo/Mpologoma

Abaigha baibwe:   Muyanga – Namuyanga

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

261.    Abaise Muye/Ighemula

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

262.    Abaise Muyigi

Omuziro:              Ngeye

Abaigha baibwe:   Muyigi – Namuyigi

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

263.    Abaise Muyinda

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

264.    Abaise Muyindi

Omuziro:              Mpindi

Abaigha baibwe:   Muyindi – Namuyindi

Enkuni:                Waitabogwe

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

265.    Abaise Muyingo

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Muyingo – Namuyingo oba Nakachwa

Enkuni:                Luudhi/Panholo

Ensibuko:             Bulamogi, Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:             1) Y’osula naye takutya

2) Mwene ghaka taba mutono

266.    Abaise Muyobe

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Muyobe – Namuyobe

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

267.    Abaise Muyobo

Omuziro:              Kanaboolo

Abaigha baibwe:   Muyobo – Namuyobo

Enkuni:                Bukuta

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

268.    Abaise Muyomba

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Muyomba – Namuyomba

Enkuni:                Mabeya

Ensibuko:             Luuka, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:             Muyomba, Muyomba atengeesa ntumbu. Omukazi omulungi wa Muyomba

269.    Abaise Muzu

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:                Maleka

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:             Endhala ey’ensanha mukonko, endhala ey’ensanha mukono

270.    Abaise Mwanda

Omuziro:              Katiko ka Namwanda

Abaigha baibwe:   Mwanda – Namwanda

Enkuni:                Kazigo (etambulira mu Mpala)

Ensibuko:             Butamba – Bunha Bukonge

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kazigo musaadha x3 Gh’omuboola, ng’akusenguka. Leeta omukono, twite ente.

271.    Abaise Mwando

Omuziro:              Ikovu/Nsuma

Abaigha baibwe:   Mwando – Namwando, Kubikire

Enkuni:                Kyando

Ensibuko:             Luuka, Kigulu

Amaina gaibwe:

Omubala:

272.    Abaise Mwangu

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

273.    Abaise Mwase

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Mwase – Namwase

Enkuni:                Obala

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Ndhokero, Wambi, Kisiigha, Gulere, Mayandha, Balambuula, Kabikaize, Kaghala, Kampi, Swaga, Kidubuka

Omubala:             1) Yava Bubala ni mukazi we Naluswa. Y’olirekera omwana omulingirira ku kumira. Kadhaadha Ntalo yali n’ente nhingi inho ngadhitaaluuka

2) Mwase akuba ng’ogundi asena

274.    Abaise Mwayo

Omuziro:              Akanhoni akasende

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

275.    Abaise Mwese

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Mwese – Namwese

Enkuni:                Ntskwe

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

276.    Abaise Mwoya

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

277.    Abaise Mwebya

Omuziro:              Bufulu

Abaigha baibwe:   Mwebya – Namwebya

Enkuni:                Kyanvuma

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

278.    Abaise Mwembe

Omuziro:              Igongolo

Abaigha baibwe:   Mwembe

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

279.    Abaise Nambala

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mbala – Nambala

Enkuni:

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

280.    Abaise Naminha/Kadaama

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   kadaama – Nakadaama

Enkuni:                Kitumba

Ensibuko:             Bukooti

Amaina gaibwe:

Omubala:

281.    Abaise Nangwe/Nabulumba

Omuziro:              Tomukumulira (katiko ka mw’isandha)/Mbuzi nsondhole (akatoloogo)

Abaigha baibwe:   Matege – Nanangwe

Enkuni:                Kyanvuma / Buwaiswa / Nabulumba

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Kiwoire, Madooba, Ikoosi, Lukakabwe, balondemu, Kalaala, Kiyuba, Kafuko, Mugeere, Ibudi, Dhaalwa, Mugolo, Mutaasa, Kanobere, Mutiibwa, Magoba, Musubika, Naigembe, Nairuba.

Omubala:             Mulumba nankoza mbi, ghe bakweta okulya, oidhanga n’akabya ko.

282.    Abaise Ndase

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Nsase – Nandase

Enkuni:                Meeru/Mwesi

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:    Kabwama, Namubona, Kabaala

Omubala:             1) Omulase musoghooko

2) Abava omwezi, ekibe kiidha

283.    Abaise Ndhego

Omuziro:              Nfumbe

Abaigha baibwe:   Ndhego – Nandhego

Enkuni:                Ndhala – egobye

Ensibuko:             Luuka, Bugabula

Amaina gaibwe:    Lwamusaayi, Kyangwa, magunda, Kafumuufu, Ndhaleegwa, Namuyamba

Omubala:             Musoghooko muyego, omukazi awooma ntonko. Gadundeire gadundaire, musoghooko muyego, gwasogheekera obutiko, gwafiirwa obwami.

284.    Abaise Ndhenhe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

285.    Abaise Ndheru

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Ighoero – Nanhanzi

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

286.    Abaise Ndobya

Omuziro:              Ndu

Abaigha baibwe:   Mbala – Nambala

Enkuni:

Ensibuko:             Busiki, Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

287.    Abaise Ndolera

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

288.    Abaise Nduulu

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

289.    Abaise Ngeye / Mukuta

Omuziro:              Enkuta

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

290.    Abaise Ngeye

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Ngiya – Nangiya

Enkuni:                Mulama

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

291.    Abaise Nhanga / Ndheru

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Nhanga – Mbakire

Enkuni:                Mawunda

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

292.    Abaise Ngeye

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

293.    Abaise Ngobi (Balangira)

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Ngobi – Nangobi

Enkuni:                Butimbiito (eri Bunholo wa Kabalega), Waama ya baise Ngobi abe Bulamogi

Ensibuko:             Bali mu buli isaza lya Busoga

Amaina gaibwe:    Kitimbo, Mutiibwa, Nhiiro, Wanume, Isooba, Kiguwa, Magimbi, Nabiryo, Kayaga, Mukyala, Kalogo, Nagaanhi, Ibanda, Nawuma, Naimanhe, Dhizaala, Mawerere.

Omubala:             Kalibaita x3 Bulangira Butimbiito, Tusangaire bukina, obuseka buva ku nge. Liiso ikulu x2 aghailugala n’aghabona, ghe kitiira omukulu, mwena abato kiribaita.

294.    Abaise Nhanzi/Basalya

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Nhanzi, Gobolo – Nanhanzi

Enkuni:                Lutiko/Nhengo – Nabuyandha

Ensibuko:             Bunha – Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:

295.    Abaise Nkanga/Mwiga/Amoki

Omuziro:              Namwiga

Abaigha baibwe:   Mwiga – namwiga

Enkuni:                Namoni/Bugoma

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

296.    Abaise Nkaya (Nono)

Omuziro:              Mpologoma

Abaigha baibwe:   Nkaya – Nanono

Enkuni:

Ensibuko:             Bunholo

Amaina gaibwe:    Muzito, Naisanga,Mude

Omubala:

297.    Abaise Nkimba/Kayuba

Omuziro:              Nkembo

Abaigha baibwe:   Nkima – Nankima

Enkuni:                Kiwanuka

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

298.    Abaise Nkoomi/Kikoomi

Omuziro:              Ndhaza/Mpongo

Abaigha baibwe:   Mukidi – Namukidi

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ekyomukoomi gh’ekitaliibwa mugabi kiriibwa musika. Tulye nga nab’ekika kuba omukazi mutemo.

299.    Abaise Nkumba

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Nkumba – Nankumba

Enkuni:                Kigulu

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

300.    Abaise Nkwalu

Omuziro:

Abaigha baibwe:   Mukwalu – Nankwalu

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:    Nankerekedhe

Omubala:

301.    Abaise Nkwalu/Muzanhi

Omuziro:              Kalenga (akakere)

Abaigha baibwe:   Mukwalu-Nankwalu, Nankwalu, Muzanhi

Enkuni:                Maghembe

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kaikere kali ku maadhi

302.    Abaise Nkwanga/Kiwondo

Omuziro:              Ndhovou

Abaigha baibwe:   Nkwanga – Nankwanga

Enkuni:                Maghembe

Ensibuko:             Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:             Gulumaire Gulumaire endhovu

303.    Abaise Nono/Nhombo

Omuziro:              Mpologoma/Nfuka

Abaigha baibwe:   Lubundule – Naanono

Enkuni:                Namaswa

Ensibuko:             Bunholo/Bunhole

Amaina gaibwe:

Omubala:

304.    Abaise Nsaano

Omuziro:              Mpube – Lubende oba Muyozi

Abaigha baibwe:   Mbala – Nambala

Enkuni:                Ntaate oba Ntaati

Ensibuko:             Bugabula, Bulamogi oba Isugisu

Amaina gaibwe:

Omubala:             Byonabyona bya mbala

305.    Abaise Nsambaadha / Abaise Mukombe

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mpooya, Samba – Namukombe

Enkuni:                Namboni

Ensibuko:             Luuka, Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kalikutanda kakutwala ebusambagani. Akalikwita kaleku.

306.    Abaise Nsobya

Omuziro:              Ngonge

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:             Nsambaadha Ikombe, tongayaaza nga ndhidha

307.    Abaise Nsonzi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

308.    Abaise Nsulya

Omuziro:              Kasanke

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

309.    Abaise Nsweza

Omuziro:              Mbwa

Abaigha baibwe:   Kabaale – Nakaibaale

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

310.    Abaise Ntabaazi

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

311.    Abaise Ntambi

Omuziro:              Kiyendhe

Abaigha baibwe:   Ntambi – Nakatambi

Enkuni:                Maghagalo

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:

312.    Abaise Nuulya

Omuziro:              Namusisi

Abaigha baibwe:   Nuulya – Nanuulya

Enkuni:

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:

313.    Abaise Nunga

Omuziro:              Nunga

Abaigha baibwe:   Kasaata – Nanunga

Enkuni:                Budhagaali

Ensibuko:             Bugabula

Amaina gaibwe:

Omubala:

314.    Abaise Nvungulya/Kisendo

Omuziro:              Nfuko

Abaigha baibwe:   Kisendwe

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

315.    Abaise Nakatamya

Omuziro:              Mpuuli

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

316.    Abaise Nyanga

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Nhanga – Nanhanga

Enkuni:                Lutiko

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

317.    Abaise Nhanzi/Basalya

Omuziro:              Ntukulu

Abaigha baibwe:   Gobolo – Nanhanzi

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi, Busiki

Amaina gaibwe:

Omubala:

318.    Abaise Nzweiza

Omuziro:              Obutiko

Abaigha baibwe:   Naibaale – Nakaibaale

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

319.    Abaise Seeta

Omuziro:              Ngeye

Abaigha baibwe:   Mukidi – Namukidi

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:

Omubala:

320.    Abaise Soosa

Omuziro:              Itondolo

Abaigha baibwe:   Mukobe – Namukobe, Namusoosa

Enkuni:

Ensibuko:             Bulamogi

Amaina gaibwe:    Musoosa, Kagoda, Nhago, Kataike

Omubala:

321.    Abaise Tambe

Omuziro:

Abaigha baibwe:

Enkuni:

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

322.    Abaise Tooli

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Kawongolo – Natooli

Enkuni:                Isalo

Ensibuko:             Bulamogi ni Luuka

Amaina gaibwe:    Mutaka, Koosima, Tindya

Omubala:             Kyotaliire, kawongolo n’akiriire

323.    Abaise Wagubi

Omuziro:              Ngubi

Abaigha baibwe:   Wagubi – Nawagubi

Enkuni:                Kiro

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

324.    Abaise Waguma/Musoga

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Kisule – Musoga

Enkuni:                Namasoga/Mwiri

Ensibuko:             Butembe, Bukooli

Amaina gaibwe:

Omubala:             Nava igwe ndiira igwe, engabo egulanga nte

325.    Abaise Waiti

Omuziro:              Ndhaza

Abaigha baibwe:   Waiti – Nanima

Enkuni:                Kivubo

Ensibuko:

Amaina gaibwe:

Omubala:

326.    Abaise Wakooli

Omuziro:              Mpongo

Abaigha baibwe:   Mugoya – Kagoya

Enkuni:                Kisimbiro

Ensibuko:             Bukooli

Amaina gaibwe:    Mugoya, Kagoya, Mukwaya

Omubala:

327.    Abaise Wamango

Omuziro:              Mondo

Abaigha baibwe:   Mondo – Nakisuuyi

Enkuni:                Wamango

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

328.    Abaise Wambira

Omuziro:              Kazeere

Abaigha baibwe:   Mbira – Nambira

Enkuni:                Nanhima (e Nawangisa, Bugweri, Iganga)

Ensibuko:             Bugweri

Amaina gaibwe:

Omubala:             Ndi mwise Wambira, ngya e Kalawo Nabitaama

329.    Abaise Wampande

Omuziro:              Nkembo

Abaigha baibwe:   Muwaza – Nampande

Enkuni:                Musooma

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

330.    Abaise Wamwena

Omuziro:              Ntukulu/Katinvuma

Abaigha baibwe:   Kiyira – Namwena, Galinda, Lwerere

Enkuni:                Bumwena / Kiyira / Nakati

Ensibuko:             Butamba

Amaina gaibwe:

Omubala:             Kyangwa, Kyangwa, eyakubongoosa, akatangaaza

331.    Abaise Wandheru

Omuziro:              Nhange

Abaigha baibwe:   Gobolo – Nawandheru

Enkuni:                Meeru

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

332.    Abaise Wante

Omuziro:              Nte ya buumya

Abaigha baibwe:   Wante – Kataala

Enkuni:

Ensibuko:             Bugabula, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

333.    Abaise Wanzu

Omuziro:              Nzu

Abaigha baibwe:   Kyemba – Nawomba

Enkuni:

Ensibuko:             Bunha

Amaina gaibwe:

Omubala:

334.    Abaise Werya

Omuziro:              Ndu ntono

Abaigha baibwe:   Werya – Nawerya

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

335.    Abaise Wuma

Omuziro:              Ndhaza ntono

Abaigha baibwe:   Musere – Namasere

Enkuni:

Ensibuko:             Kigulu, Luuka

Amaina gaibwe:

Omubala:

 

March 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031